• +420 605 169 102
 • veladis@veladis.cz

Stavebni práce a doprava materiálu

Zajišťujeme širokou škálu stavebních prací od výstavby inženýrských sítí až po rekonstrukce bytů a domů včetně historických objektů.

Oceňování a likvidace majetku

Vypracování znaleckých posudků – oceňování všech druhů movitého i nemovitého majetku soudními znalci podle zákona č. 151/1997 Sb. a následujících předpisů

Oceňování a likvidace majetku

Vypracování znaleckých posudků – oceňování všech druhů movitého i nemovitého majetku soudními znalci podle zákona č. 151/1997 Sb. a následujících předpisů.

VELADIS s.r.o.


Zajišťujeme komplexní vypracování všech stupňů projektové dokumentace včetně inženýringu. Dále zajišťujeme širokou škálu stavebních prací od výstavby inženýrských sítí až po rekonstrukce bytů a domů včetně historických objektů.

Věnujeme se realitnímu trhu a to jak nabízením vlastních nemovitostí, tak zprostředkováním prodeje či pronájmu. S realitním trhem máme mnohaletou zkušenost.

Jsme schopni Vám minimalizovat případné problémy a uspořit významné finanční prostředky typicky spojené s vícenáklady ve všech odvětvích našeho působení.

 • Projekční, inženýrská činnost

  Vypracování individuální studie v požadovaném rozsahu

  • Ekonomický návrh stavby
  • Spolupráce při návrhu technologií a při optimalizaci provozních nákladů
  • Zpracování projektové dokumentace všech stupňů
  • Spolupráce při výběru dodavatele či realizace díla vlastními kapacitami
  • Autorský dozor projektanta a technický dozor stavby
  • Odborné konzultace po dobu trvání projektu
  • Návrhy interiérů a jejich realizace
  • Návrhy zahrad a jejich realizace

 • Stavební činnost

  Jsme schopni zajistit také samotnou realizaci díla a to jak dílčích částí, tak i komplexních projektů pozemních staveb včetně zajištění technologických dodávek. Součástí našich dodávek mohou být také mimo jiné zemní práce, vybudování inženýrských sítí a komunikací.

  Nabízíme Vám také pronájem stavební a jiné techniky:
  Vysokozdvihy
  Odvoz kontejnerů a odpadu
  Mále bagry

 • Oceňování a likvidace nemovitého majetku

  Pozemky všeho druhu ( stavební, komerční, zahrady, zemědělská půda, lesy a další)
  Stavby všeho druhu ( obytné, rekreační, komerční a další)

 • Oceňování a likvidace movitého majetku

  Stroje a zařízení všech oborů, technologické celky, výrobní linky a další
  Vybavení a zařízení občanských i komerčních nemovitostí
  Vybavení a zařízení specializované ( zdravotnická zařízení, laboratoře, školy a další)